اقدامات صورت گرفته در بیمارستان در راستای حاکمیت بالینی

  • برگزاری جلسات حاکمیت بالینی  و مشخص نمودن اعضا تیم
  • اختصاص مکانی جهت دفتر حاکمیت بالینی
  • تشکیل کمیته ایمنی بیمار
  • اموزش حاکمیت بالینی به کلیه واحدهای بیمارستان از طریق اعضا تیم
  • برگزاری کلاسهای اموزشی جهت تکریم ارباب رجوع
  • تهیه بنر در رابطه با قوانین بیمه حوادث ترافیکی جهت آشنایی مراجعین به بیمارستان
  • تشکیل کمیته ایمنی بیمارستان در خصوص شناسایی مدیریت خطر
  •     ابلاغ جهت  Risk manager  و ابلاغ جهت case management
  •     ابلاغ جهت اعضاي جديد كميته حاكميت باليني و ايمني بيمار
  •     تهيه فرم PDP
  •     ابلاغ جهت رابط حقوقي بيمارستان
  • تشکیل کمیته ممیزی،ایمنی،اثربخشی بالینی
  •  تشكيل جلسه جهت سوپروايزرها و آشنايي آنها به حاكميت باليني
  • ابلاغ جهت اعضاي جديد كميته حاكميت باليني و ايمني بيمار
  •  ابلاغ مسئول HIS واموزش HIS به پرسنل
  • تشکیل شورای اموزشی
  • تهیه منشور حقوقی بیمار و حقوق جزایی پرسنل
  • استقرار نظام هموویژیلانس
  • ابلاغ اعضا تیم تریاژ
  • ابلاغ جهت واحد رسیدگی به شکایات
  • ابلاغ جهت اعضاي جديد كميته حاكميت باليني و ايمني بيمار
  • ادغام کمیته های   مختلف منطبق  با  برنامه عملیاتی حاکمیت بالینی
  • تهیه فرم اخذ شکایات یا نظر سنجی
  • تهيه فرم PDP
  • تهیه فرم گزارش خطا
  • تهیه فرم رضایتنامه جهت پروسیجرهای حیاتی
  • ابلاغ جهت رابط حقوقي بيمارستانن
  • تشكيل جلسه جهت سوپروايزرها و آشنايي آنها به حاكميت باليني
  • راهکارها جهت پیشگیری از 28 مورد خطاي پزشكي
  • ليست تجهيزات حياتي توسط  واحد تجهیزات پزشکی  و كاليبريزاسيون انها
  • ليست پروسيجرهاي توسط واحد خدمات پرستاری
  • تهیه لیست پروسيجرهاي حياتي
  • تهیه دستبند شناسايي بيمار
  • تهیه ليست داروهاي حياتي
  • تهیه مقیاسهای بحرانی نتایج ازمایشگاهی و رادیولوژی
  • تهیه و نصب تابلو های راهنما
  • تشکیل تورهای اشنایی با قوانین بیمارستان برای پرسنل تازه وارد
  • ابلاغ جهت اعضا تیم CPCR و تهیه پروتکل
  • راه اندازی کلینیک POST ICU NURSING CARE & PATIENT EDUCATION
  • تهیه و تکمیل گایدلانهای پرستاری و طراحی فرایند
  • انجام تحقیق و پژوهش بررسی شیوع اختلالات روانپزشکی در بیماران بستری در مرکز ترومای شهید رجایی شیراز و سنجش میزان رضایتمندی بیماران از خدمات روانپزشکی
  • اموزش چهره به چهره پرسنل در خصوص حاکمیت بالینی و 9 راه حل ایمنی
  • نحوه استفاده از وسایل یکبار مصرف تزریقات
  • تلفیق دارویی و نحوه محاسبات داروها
ورود اعضا
نام کاربری: *
رمز عبور: **
ثبت نام جدید