اقدامات صورت گرفته در بیمارستان در راستای حاکمیت بالینی

 • برگزاری جلسات حاکمیت بالینی  و مشخص نمودن اعضا تیم
 • اختصاص مکانی جهت دفتر حاکمیت بالینی
 • تشکیل کمیته ایمنی بیمار
 • اموزش حاکمیت بالینی به کلیه واحدهای بیمارستان از طریق اعضا تیم
 • برگزاری کلاسهای اموزشی جهت تکریم ارباب رجوع
 • تهیه بنر در رابطه با قوانین بیمه حوادث ترافیکی جهت آشنایی مراجعین به بیمارستان
 • تشکیل کمیته ایمنی بیمارستان در خصوص شناسایی مدیریت خطر
 •     ابلاغ جهت  Risk manager  و ابلاغ جهت case management
 •     ابلاغ جهت اعضاي جديد كميته حاكميت باليني و ايمني بيمار
 •     تهيه فرم PDP
 •     ابلاغ جهت رابط حقوقي بيمارستان
 • تشکیل کمیته ممیزی،ایمنی،اثربخشی بالینی
 •  تشكيل جلسه جهت سوپروايزرها و آشنايي آنها به حاكميت باليني
 • ابلاغ جهت اعضاي جديد كميته حاكميت باليني و ايمني بيمار
 •  ابلاغ مسئول HIS واموزش HIS به پرسنل
 • تشکیل شورای اموزشی
 • تهیه منشور حقوقی بیمار و حقوق جزایی پرسنل
 • استقرار نظام هموویژیلانس
 • ابلاغ اعضا تیم تریاژ
 • ابلاغ جهت واحد رسیدگی به شکایات
 • ابلاغ جهت اعضاي جديد كميته حاكميت باليني و ايمني بيمار
 • ادغام کمیته های   مختلف منطبق  با  برنامه عملیاتی حاکمیت بالینی
 • تهیه فرم اخذ شکایات یا نظر سنجی
 • تهيه فرم PDP
 • تهیه فرم گزارش خطا
 • تهیه فرم رضایتنامه جهت پروسیجرهای حیاتی
 • ابلاغ جهت رابط حقوقي بيمارستانن
 • تشكيل جلسه جهت سوپروايزرها و آشنايي آنها به حاكميت باليني
 • راهکارها جهت پیشگیری از 28 مورد خطاي پزشكي
 • ليست تجهيزات حياتي توسط  واحد تجهیزات پزشکی  و كاليبريزاسيون انها
 • ليست پروسيجرهاي توسط واحد خدمات پرستاری
 • تهیه لیست پروسيجرهاي حياتي
 • تهیه دستبند شناسايي بيمار
 • تهیه ليست داروهاي حياتي
 • تهیه مقیاسهای بحرانی نتایج ازمایشگاهی و رادیولوژی
 • تهیه و نصب تابلو های راهنما
 • تشکیل تورهای اشنایی با قوانین بیمارستان برای پرسنل تازه وارد
 • ابلاغ جهت اعضا تیم CPCR و تهیه پروتکل
 • راه اندازی کلینیک POST ICU NURSING CARE & PATIENT EDUCATION
 • تهیه و تکمیل گایدلانهای پرستاری و طراحی فرایند
 • انجام تحقیق و پژوهش بررسی شیوع اختلالات روانپزشکی در بیماران بستری در مرکز ترومای شهید رجایی شیراز و سنجش میزان رضایتمندی بیماران از خدمات روانپزشکی
 • اموزش چهره به چهره پرسنل در خصوص حاکمیت بالینی و 9 راه حل ایمنی
 • نحوه استفاده از وسایل یکبار مصرف تزریقات
 • تلفیق دارویی و نحوه محاسبات داروها
ورود اعضا
نام کاربری: *
رمز عبور: **
ثبت نام جدید